Naujienos


Biržų ,,Atžalyno'' pagrindinės mokyklos tinklalapis

Nemokama paskaita paauglių tėvams ir pedagogams!

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 28 d., 17.30 val. „Atžalyno“ mokyklos aktų salėje.

Mokyklos bendruomenę – tėvus ir mokytojus kviečiame  į paskaitą „Kitokia paauglystė“.

Paauglio auklėjimas ir ugdymas yra lyg įtraukiančios karuselės – nepatingėsi, nepasėdėsi  ramiai ir sklandžiai pamoka nepraeis. Tai sunkus darbas. Juk prieš mus – jau nebe vaikas, ir dar ne visai suaugęs žmogus, pats ieškantis savęs ir besiblaškantis jausmų jūroje. Daugeliui tėvų šis laikas itin sunkus.  Gali kilti klausimai, ar mums pavyko tinkamai išauklėti vaikus? Ir kur dingo, tas mielas berniukas ir paslaugi mergaitė? Kodėl jie priešgyniauja ir ištisai tinginiauja, užsisklendę nuo pasaulio  telefono ekrane? Nepaisant pasikeitusių vaikų – mes galime suprasti, kas vyksta. Mes galime užmegzti su jais dar tvirtesnius santykius ir paskatinti juos tinkamai elgtis.

Paskatoje sužinosite:

 •          apie padrąsinimų kalbą, kurią nori girdėti visi paaugliai;
 •               apie jausmų atspindėjimą, kuris sukurs abipusį pasitikėjimą;
 •               drausminimą pasekmėmis ir bendradarbiavimą namuose ir mokykloje.

Paskaitą ves Kristina Pikūnė,  pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos narė, šeimos konsultantė.

Paskaita yra finansuojama Biržų raj. savivaldybės biudžeto lėšomis ir yra visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos - projekto „Kitokia paauglystė” dalis.

Kitokia paauglyte foto

Konkursas vyr. buhalterio pareigoms užimti

El. paštas Spausdinti PDF

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Sąjungos g. 15 LT- 41133  Biržai;  kodas 190545695) skelbia konkursą  vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms užimti.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį, aukštesnįjį arba jam prilygintą buhalterinį (ekonominį, finansinį) išsilavinimą,    patirtis finansų administravimo ir finansų tarnybos darbo organizavimo srityse, darbo stažas biudžetinėje įstaigoje būtų privalumas.
 2. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office, įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), darbo užmokesčio apskaitos programa „BONUS“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos padalinio (vyr. buhalterio) vykdomas funkcijas.
 4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.
 5. Privalumas – darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla  Sąjungos g. 15  LT-  Biržai,  arba elektroniniu paštu  atzalynasbirzu@gmail.com

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami  nuo 2018-05-08  iki  2018-05-25

      Išsamesnė informaciją tel. (8-450) 31031

Pradinukų meninio skaitymo konkursas

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 9 dieną 1-4 klasių skaitovai skubėjo į aktų salę. Jų laukė labai rimtas renginys – mokyklos meninio skaitymo konkursas! Jame dalyvavo 16 skaitovų, pasirengusių varžytis dėl geriausio skaitovo titulo. Komisija atidžiai klausėsi, vertino ir išrinko geriausiai sugebėjusius atskleisti meninio žodžio galimybes. Rajoniniame konkurse atstovaus nugalėtojai:

Kornelija Bukytė (2a kl.)

Sofija Stambrauskaitė (2b kl.)

Danielė Vaitužytė (3b kl.)

Emilija Mikalauskaitė (4a kl)

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. 


meninio sk_k1_m meninio ska_k2_m

 

Gegužės 16 dieną „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyko Biržų rajono 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas. Dalyvavo 4 atžalynietės, kurioms puikiai sekėsi.

 

I vietą 3-4 klasių grupėje laimėjo Danielė Vaitužytė 3b kl. (ruošė mokytoja N. Mikšienė)

II vietą 3-4 klasių grupėje laimėjo Emilija Mikalauskaitė 4a kl. (ruošė mokytoja D. Šimienė)

III vietą 1-2 klasių grupėje laimėjo Kornelija Bukytė 2a kl.(ruošė mokytoja N. Jakutienė)

                    Sveikiname!


 meninio sk_k3_m

Pradinių klasių mokytoja Nida Mikšienė

Lik sveika, pirmoji klase

El. paštas Spausdinti PDF

Jau beldžiasi į duris vasara. O, atrodo, dar taip neseniai nedrąsiai maži pirmokėliai pravėrė klasės duris. Visus metus jie mokėsi ne tik skaityti, skaičiuoti, rašyti, dainuoti. Mokėsi ir bendrauti, būti kartu, suprasti vienas kitą, padėti, atsiprašyti...  Kartu džiaugėsi, kartais liūdėjo. Buvo visko.

Gegužės 15 dieną pirmokai kartu su tėveliais ir kitais šeimos nariais rinkosi į aktų salę, į šventę ,,Lik sveika, pirmoji klase‘‘. Mokinukai parodė, kokie jau dideli –  ne tik ūgiu, bet ir savo žiniomis, pasiekimais. Jie dainavo, šoko, improvizavo. Dainelių išmokė muzikos mokytoja Jolanta. Po to prakalbino raideles, deklamavo. Pirmokai paruošė du vaidinimus (,,Kas namelyje gyvena?‘‘ ir ,,Cirko pasaka‘‘).

„Dainuojančio pavasario“ koncertas

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 18 d. visus Biržų miesto ir rajono mokyklų dainininkus jau ketvirtą kartą subūrė edukacinis renginys „Dainuojantis pavasaris“, skatinantis kultūrinį bendradarbiavimą tarp Biržų rajono bendrojo lavinimo įstaigų.

Šiais metais koncertą organizavo Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos bendruomenė, pavadinę jį „100 pavasarių". Kaip ir daugelis šių metų renginių, jis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-čiui paminėti.

Renginyje dalyvavo Biržų rajono Germaniškio, Papilio, Kaštonų, ,,Aušros“ pagrindinių mokyklų bei „Saulės“ ir Vabalninko gimnazijų neformaliojo vaikų ugdymo kolektyvai.

Sveikiname

El. paštas Spausdinti PDF

         Marius Drevinskas iš 6b kl. meninio skaitymo konkurse  „Skambėkit žodžiai“ laimėjo I vietą (ruošė mokytoja Vita Krisiukėnienė), o Martynas Brazauskas iš 3a - laimėjo III vietą (ruošė mokytoja Nijolė Jurkonienė). Sveikiname!

Trečiokai J. Bielinio viešosios bibliotekos edukaciniame užsiėmime „Knygnešio kelias“

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 2 d. trečiokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Knygnešio kelias“.

Pokalbis su ketvirtokėmis: apie meną, baimes, Einšteiną, fyfas ir tatuiruotes

El. paštas Spausdinti PDF

      logo birzietis     

      Su „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kė­mis Smil­te Alon­de­ry­te, Gab­rie­le Šer­nai­te, Emi­li­ja Mi­ka­laus­kai­te ir Vai­va Var­žins­kai­te no­rė­tų­si pa­ple­pė­ti prie puo­de­lio ka­vos. Po­kal­bis su šio­mis lais­vo­mis, cha­riz­ma­tiš­ko­mis, nuo­šir­džio­mis ir at­vi­ro­mis as­me­ny­bė­mis mez­ga­si apie bet ką. Apie vis­ką jos tu­ri sa­vo tvir­tą nuo­mo­nę. Nuo pir­mos kla­sės dai­lės bū­re­ly­je jas ug­dan­ti mo­ky­to­ja Ri­ma Brie­die­nė ne­ga­li at­si­džiaug­ti drau­gys­te su šio­mis me­niš­ko­mis mer­gai­tė­mis. Šian­dien „At­ža­ly­no“ mo­kyk­los fo­jė ati­da­ro­ma mer­gai­čių pie­ši­nių pa­ro­da. Su mu­zi­ka ir šven­te pi­ce­ri­jo­je. Daugiau

 ketvirtokesPuslapis 1 iš 2