Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Pamokų laikas, tvarkaraštis, atostogos

Pamokų laikas, tvarkaraštis, atostogos

 2018 - 2019 m . m. Biržų „Atžalyno“ pagrindnė mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

      Mokslo metų pradžia – rugsėjo 3 d.

      Mokslo metų pabaiga 1-4 kl. mokiniams - 2019 m. birželio 7 d.

      Mokslo metų pabaiga - 5-10 kl. mokiniams - 2019 m. birželio 21 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka

8.00 – 8.45

2 pamoka

8.55 – 9.40

3 pamoka

9.55 – 10.40

4 pamoka

11.00 – 11.45

5 pamoka

12.05 – 12.50

6 pamoka

13.00 – 13.45

7 pamoka

13.55 – 14.40

8 pamoka

14.50 – 15.35

Pamokos prasideda 8.00 val..

Pamokos trukmė: 1 klasėje –35 minutės, 2-10 klasėse – 45 minutės

Numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui:

Pirma pertrauka – 10 min.

Antra pertrauka – 15 min.

Trečia pertrauka – 20 min.

Ketvirta pertrauka – 20 min.

Penkta pertrauka – 10 min.

Šešta pertrauka - 10 min. 1-4 kl. TVARKARAŠTIS (spausti čia)


5 - 10 kl. TVARKARAŠTIS (spausti čia)

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programą (1-4 kl.) ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:Pirmas pusmetis

 

2018-09-03 - 2019-02-01Antras pusmetis


 

2019-02-04 - 2019-06-07


Atostogos:

 

Rudens 

 2018 m. spalio 29 d. - lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)

 2018 m. gruodžio 27 d. - 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos

 2019 m. vasario 18 d. - vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)

 2019 m. balandžio 23 d. - balandžio 26 d.

 

 

                      Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programą (5-10 kl.) skirstomas pusmečiais:Pirmas pusmetis


 

 2018-09-03 - 2019-02-01


Antras pusmetis


 

 2019-02-04 - 2019-06-21


 

Atostogos:


Rudens

2018 m. spalio 29 d. - lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų)

2018 m. gruodžio 27 d. - 2019 m. sausio 2 d. 

Žiemos

2019 m. vasario18 d. - vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)

2019 m. balandžio 23 d. - balandžio 26 d.

  

  Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose koreguojamas ugdymo procesas. Esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.