Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka

Pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka

1.   . Pažintinės veiklos lėšos naudojamos pagal Mokinio krepšelio metodiką.

2. Pinigai skiriami direktoriaus įsakymu, pateikus renginio planą ir mokinių sąrašą.

3. Pinigai gali būti skiriami transporto nuomai, kurui, renginių bilietams (spektakliai, muziejai, galerijos, varžybos ir tt.)

4. Pirmumo teisė teikiama klasių bendruomenių veiklai;

5. Jeigu klasės bendruomenės neišnaudoja pažintinei veiklai skirtų lėšų, pinigai, nekeičiant veiklos pobūdžio, gali būti skiriami: mokinių skatinimui
(atskiroms grupėms), socialiai remtiniems mokiniams.

6. Pagal galimybę soc. remtiniems mokiniams gali būti finansuojama ir kelionės išlaidos, ir renginių, muziejų bilietai.
7. Pažintinę veiklą gali organizuoti klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, mokyklos administracija.