Pagrindinis -> Apie mokyklą -> 2 proc. parama

2 proc. parama

Gerb. tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir visi, kurie parėmė ar norėtų paremti mūsų mokyklą

Maloniai prašome paremti mokyklos veiklą bei iniciatyvas pervedant mokyklai 2 proc. savo pajamų mokesčio. Jūsų parama bus panaudota mokymo kokybei gerinti, materialinei bazei ir mokyklos įvaizdžio gerinimui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie, remdamiesi gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, 2% sumokėto pajamų mokesčio už praeitus metus, paskyrė Biržų „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai. Tikimės Jūsų paramos.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalį vienam ar keliems paramos gavėjams ir (ar) iki 1 proc. – vienai ar kelioms politinėms partijoms.

 Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai reikia užpildyti specialią formą FR 0512 tinklalapyje: www.vmi.lt


Biržų „Atžalyno“  pagrindinės mokyklos rekvizitai

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

190545695

Paramos gavėjo pavadinimas

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

Buveinės adresas

Sąjungos g. 15, Biržai