Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Istorija, etosas ir vertybės

Istorija, etosas ir vertybės

                             ISTORIJA

                   Mokyklos gyvavimo pradžia - 1961 metai. Ji pastatyta per rekordiškai trumpą laiką – per metus ir 5 mėnesius: 1961 m. kovo mėnesį pakloti pamatai, o 1962 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo pirmieji mokslo metai. Mokykla turėjo būti didžiausia rajone – joje 1040 vietų.

Nuo 1962-ųjų metų rugsėjo 1 – osios iki 1994-ųjų kovo 4 - osios mokykla vadinosi Biržų 1-ąja vidurine,  nuo 1994 m. kovo 4 d. pavadinta „Atžalyno“ vidurine mokykla, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. tapo „Atžalyno“ pagrindine mokykla.

 

                      Įdomi ir vieta, kurioje pastatyta mokykla. Anot pasakojimų, ta vieta kadaise buvo vadinama arkliaturgiu, mat čia vyko prekyba arkliais. Bet daugeliui biržiečių mokyklos adresas yra tiesiog Muravankės rajonas. Šis pavadinimas atkeliavo iš XIX a., kai Biržų dvaras šalia vieškelio Biržai-Ryga pastatė mūrinę smuklę, kuri lenkiškai buvo vadinama „karczma muravanka“. Aplink smuklę ėmė dygti gyvenamieji namai ir ilgainiui rajonas imtas vadinti Muravanke.

 

                      Per visą mokyklos gyvavimo istoriją jai vadovavo 5 direktoriai: pirmasis direktorius, stojęs prie ką tik pastatytos mokyklos vairo ir vadovavęs jai 1962-1964, buvo a. a. Bronislavas Kuliešius. Po to beveik 10 metų, t. y. 1964-1973 metais, mokyklai vadovavo a. a. Irena Bernotienė.

 

1973 metais prie mokyklos vairo stojo a. a. Jonas Karosas ir savo pareigas ėjo iki 1987- ųjų metų. Taigi Jonas Karosas kol kas ilgiausiai vadovavo šiai mokymosi įstaigai. Po jo vairą perėmė buvusi jo pavaduotoja, tuo metu užklasinio darbo organizatorė, Regina Mauragienė, antroji direktorė moteris per mokyklos gyvavimo istoriją. Ji šiose pareigose dirbo 12 metų (1987-2009 metais).  Nuo 2009 m. lapkričio 3 d. mokyklai vadovauja Vaidotas Butkevičius.

 

                       Mokykla išleido 53 abiturientų laidų. Daugiausia mokinių baigė 1983 m. - 104. 1979 m. XVII laidos 10 abiturientų gavo atestatus su pagyrimu. Mokyklą baigė daug įdomių, gabių, dabar žinomų ir garbingų asmenybių: Arūnas Balčiūnas – karininkas, pulkininkas, Romualdas Brazauskas – vienas geriausių tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjų, Ramūnas Danisevičius - fotomenininkas, vienas geriausių Lietuvos fotožurnalistų, Algis Drevinskas – operos solistas, Mindaugas Leskauskas – gydytojas odontologas, aistringas alpinistas, Dalia Mikoliūnaitė - aktorė, Arūnas Oželis - ekonomistas, restoranų Vilniuje savininkas, Vaidas Pauliukėnas - krepšininkas, Evaldas Pečiūnas – LSU dėstytojas, Sigitas Podėnas - gamtos mokslų daktaras, Aurimas Račiukaitis - žurnalistas, Žydrūnas Savickas – Pasaulio, Europos galiūnų čempionatų čempionas, Leta Vainorienė – ekonomistė, UAB Agaras bendrasavininkė, Rasa Penelienė ir Alfreda Gudienė – laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė ir direktorė, Eivydas Zakrys – gydytojas, odontologas ir kt. Mokykla didžiuojasi jų ir kitų nepaminėtų pasiekimais ir tuo, kad juos išleido į gyvenimą „Atžalynas“.

 

Pirmosios laidos auklėtoja buvo Ada Petrulytė. Daugiausiai abiturientų laidų į gyvenimą išleido buvusi fizikos mokytoja Janina Gedvilienė – net aštuonias. Po šešias – buvusios rusų kalbos mokytojos Irena Balčiūnaitė ir Irena Vinciūnienė, po penkias – buvę anglų kalbos mokytojai Viktorija Čepulienė ir Povilas Gasiulis, rusų kalbos mokytoja Vanda Stragienė, buvusi lietuvių kalbos mokytoja Janina Pilėnienė, po keturias – buvusi gamtos mokytoja Vanda Banienė, buvęs chemijos mokytojas a. a. Zigmas Sužiedėlis, matematikė Sigutė Butkienė, chemijos mokytoja Dalė Šataitė, istorijos mokytojas Rimantas Mikoliūnas. Net 27 auklėtojai išleido po vieną abiturientų laidą. Jei mokyklos istoriją skaičiuotumėm dešimtmečiais, tai verta paminėti ir jubiliejines laidas bei jų auklėtojus. Dešimtąją laidą išleido J. Černiauskas ir I. Balčiūnaitė, dvidešimtąją – I. Balčiūnaitė, O. Petronytė ir O. Usevičienė, trisdešimtąją – M. Meškauskienė, J. Gedvilienė ir D. Šataitė, keturiasdešimtąją – G. Girdžius, R. Trepkuvienė ir A. Padvariškienė,  penkiasdešimtąją – A. Samulionienė, R. Mikoliūnas ir L. Svirskienė ir penkiasdešimttrečiąją (paskutiniąją) – S. Brobliauskienė.  Ilgus darbo metus mokyklai atidavė  buvusios direktoriaus pavaduotojos ugdymui E. Šinkūnienė, D. Laumienė, pastaruoju metu dirbanti „Aušros“ pagrindinėje mokykloje ir   Irutė Varzienė , pastaruoju metu  rajono vicemerė.

 Visi, apsilankę bent kartą mokykloje, pastebi netradicinę jos atmosferą, savitą veidą, kurį sukuria bendras mokinių ir dailės mokytojos Rimutės Briedienės darbas. Vis stebina interjero dizaino projektai, dvyliktokų dailės egzamino kūrybiniai darbai, dekoruotos, perkeistos mokyklos erdvės, dalyvavimas projektuose, konkursuose, olimpiadose. Meninio ugdymo rezultatai – mokyklos atpažinimo ženklas.

                      Aktyvi Jaunųjų šaulių veikla, prasmingos jų inicijuojamos akcijos mokykloje, mieste, rajone. Tai turintys tradicijas ir gausiausiai lankomas būrelis. Būrelio veikla ugdo mokinių pilietiškumą, patriotizmą, savanorystę, ištvermę, drausmę ir pareigingumą.


ETOSAS


Tradicinės šventės, renginiai sutelkia bendruomenę, suartina sielas, padeda pamiršti kasdienybės monotoniją. Pagrindinis visų tradicinių švenčių ženklas – kūrybiška improvizacija. Kasmet stengiamės sugalvoti kažką naujo, netikėto, kad išliktų laukimo intriga.  

Mokyklos tradicinės šventės: Rugsėjo 1 –oji, Mokytojų šventė – savivaldos diena, Kalėdinės improvizacijos,  Mokyklos Vardo diena, mokslo metų baigimo šventė, dešimtokų išleistuvės, projektų pristatymai.


VERTYBĖS

 

- Šeima,

- meilė,

- mokymasis,

- kūrybiškumas,

- pagarba,

- pilietiškumas,

- atsakomybė,

- draugiškumas.

 

ATRIBUTIKA


Mokiniai savo mokyklai išsirinko vardą - „Atžalynas", paskui sukūrė emblemą - pelėdą. A. Butkevičiaus medžio skulptūra (ta pati pelėda!) mokyklos kieme pranešė visam miestui: čia gyvena tie, kurie vertina išmintį... Vėliavą sukurta mokyklos 40-mečio proga. Idėjos - mokytojos R. Briedienės, išpildymas - buvusios mokinės L. Narkevičienės. Himnai du: pradinukų ir vyresniųjų klasių

 

 

Himnai

Pradinių klasių

,,Atžalynas``- mano mokykla,
Sena, bet išminties pilna!
Kiek gėrio, grožio čia gausu,
Čia mokytis patinka iš tiesų.

Žinių, draugų čia rasi visada,
Svajonė pildos palengva.
Manęs čia laukia kas diena,
Graži, svetinga ir sava,
Ji -,,Atžalyno`` mokykla!

                             Gustas 

 

Vyresnių klasių

 

Gyvenime verta nors kartą, nors kartą,

Ištarti nė karto neištartą vardą

Atrasti nė karto neatrastą daiktą

Ir baigtą, ir net jei po to viskas baigta.

Mes tikim, sekunde, nežūki, nežūki

Ir meilę iškėlę kaip amžiną šūkį,

Mes kuriam stebuklą, nepaprastą daiktą

Ir baigta, ir net po to viskas baigta!

 

 

Himnas iš muz. spektaklio "Kristiano Andersono rožė"

 

Žodžiai V.Palčinskaitė