Informacija apie Olweus patyčių prevencinę programą

Mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencinėje programoje. Tai daugiausiai analizuota ir geriausiai žinoma patyčių prevencijos programa iš visų šiandien egzistuojančių. Šią programą nuosekliai plėtoja profesorius Dan Olweus iš Norvegijos. Ši programa įgyvendinama visame pasaulyje.

Programos tikslai:

 1. Sumažinti patyčias tarp mokinių.
 2. Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui.
 3. Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Olweus prevencinės programos poveikis

Tyrimai rodo, kad:

 1. Mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja nuo 20 iki 70 procentų.
 2. Sumažėja asocialaus elgesio apraiškų (muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
 3. Klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, daugėja teigiamo požiūrio į mokyklą ir mokymąsi.

Daugiau informacijos apie šią programą rasite specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinėje svetainėje: www.sppc.lt

Programoje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė- 3-10 klasių mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai, aptarnaujantys personalas.

Programos instruktorius - Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Dalia Markutienė.

Programos koordinatorius mokykloje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ledrūna Petrulionienė.

Veikla, įgyvendinant programą:

      1. Paskirtas koordinatorius.

 1. Suskirstyta mokyklos bendruomenė į 8 grupeles (po 10 narių)
 2. Sudarytas patyčių prevencijos koordinavimo komitetas. Komiteto sudėtis: direktorius V.Butkevičius, koordinatorė- pavaduotoja L.Petrulionienė, mokytoja V.Vanagienė, mokytoja R.Žvirgždaitė, mokinių tėvų atstovai – N.Simanavičienė, J.Pačešiūnienė, mokiniai - P.Kaščiukaitė, L.Averinaitė, socialinė pedagogė – D.Bėliakienė, grupių vadovės – A.Padvariškienė, I.Krisiukėnienė.
 3. Vykdoma mokinių apklausa. Tikslas – gauti detalią ir patikimą informaciją apie patyčių elgseną, nuostatas ir su tuo susijusias problemas mokyklos aplinkoje.

Mokymosi ir supervizijų grupelių vadovai

 1. I.Krisiukėnienė ir Rima Marinskienė
 2. Inga Arlikevičienė ir Aurelija Padvariškienė
 3. Sandra Brobliauskienė ir Irena Galeckienė
 4. Kristina Manikienė ir Danguolė Unglinskienė
 5. Daiva Šimienė ir Bronislava Sajienė
 6. Dijana Nakčerienė ir Jolanta Vasiliūnienė
 7. Nida Jakutienė ir Dalė Kantaravičienė
 8. Adelė Samulionienė ir Dalė Šataitė

Vadovų funkcijos:

 1. Dalyvauja mokymuose, kuriuos veda pakirtas instruktorius.
 2. Veda grupės susirinkimus (nuo gruodžio mėnesio du kartus per mėnesį).
 3. Moderuoja grupės narių diskusijas.

Koordinacinio komiteto funkcijos:

 1. Supažindina mokyklos bendruomenę su  Olweus programa.
 2. Koordinuoja mokinių apklausą ir įvertina rezultatus.
 3. Koordinuoja pasiūlymus ir refleksijas, gaunamas iš MSG grupių.
 4. Pristatyti intervencijos programą visai mokyklai bendro tėvų susirinkimo metu, vietos bendruomenei bei žiniasklaidai
 5. Aptarti galimybę įgyvendinti įvairius neprivalomus Olweus programos komponentus mokykloje (kultūrinius renginius, kompanijas ir kt.).

Aktyvūs programos įgyvendintojai – klasių auklėtojai. Jų veikla bus atliekama klasių valandėlių metu (po mokinių žiemos atostogų – kartą per savaitę), kur bus kalbama konkrečiomis temomis.

Atgal