MTP+ programos projektai

 

                 „Mokyklų tobulinimo programa plius“ yra viena iš septynių LR švietimo ir mokslo ministerijos nacionalinių programų, kurios bendrasis tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant naujoves  ir stiprinant švietimo sistemą. Projekte dalyvaujančios mokyklos aprūpinamos įranga ir baldais. Kiekviena mokykla pagal MTP+ programos nuostatas gali dalyvauti tik dviejuose projektuose.

                  Infrastruktūrinės plėtros projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ yra MTP+ dalis, kuria siekiama įrengti šiuolaikinėmis technologijomis (stacionariomis ir mobiliomis) aprūpintas mokytojų darbo vietas, skirtas pasiruošti pamokomis, keistis informacija ir patirtimi bei savišvietai.

                         Infrastruktūrinės plėtros projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ yra MTP+ dalis, kuria siekiama aprūpinti technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetus ir mokytojų darbo vietas šiuolaikinėmis technologijomis .

                        Projekte dalyvaujančioms lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip baldų ir įrangos užsisakymo matas, t. y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės  lėšos, už kurias jos aprūpinamos baldais ir įranga.

             Mūsų mokykla dalyvauja MTP+ programos ankščiau pristatytose dalyse, kurios padeda gerinti ugdymo kokybę.

             Mokykla per pirmąjį projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ vykdymo etapą 2009 – 2010 m. m. jau gavo:

-  mokytojų darbo vietų rinkinys – 2 komplektai;

-  stacionarusis kompiuteris – 6 vnt.;

-  nešiojamasis kompiuteris – 8 vnt.;

-  daugiafunkcinis kopijavimo aparatas su priedais – 2 vnt.;

-  mobili interaktyvioji lenta – 2 vnt.;

-  projektorius ir dokumentų kamera – 2 komplektai;

-  baltoji lenta – 2 vnt.

            Per antrąjį etapą 2010 – 2011 m.m:

-         2 nešiojamus kompiuterius,

-         2 projektorius,

-         2 daugiafunkcinius spausdinimo aparatus,

-         interaktyvią lentą SMART,

-         interaktyvią lentą SMART su mobiliu stovu,

-         stacionarų kompiuterį,

-         kėdę,

-         daugiafunkcinį kopijavimo aparatą,

-         baltąją lentą su stovu.

Per trečiąjį etapą 2011 - 2012 m.m.:

- baltą lentą su stovu,

- 2 nešiojamus kompiuterius.

a b

 „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros“ projekte mokykla dalyvavo nuo antrojo etapo ir per 2011 – 2012 m. m. gavo:

 Dailės klasei:

-         stacionarų kompiuterį,

-         ekraną,

-         grafinę planšetę,

-         grafikos spausdinimo presą,

-         darbų eksponavimo įrangos rinkinį,

-         3 molbertus su piešimo lenta,

-         dailės reikmenų ir įrankių rinkinį,

-         įrankių rinkinį keramikos darbams.

 Technologijų klasėms:

-         šaldytuvą,

-         nešiojamą kompiuterį,

-         ekraną,

-         elektros ir elektronikos mokymo rinkinį,

-         metalo frezavimo stakles,

-         stalinės metalo tekinimo stakles.

 Muzikos klasei:

-         stacionarų kompiuterį,

-         2 MIDI klaviatūras,

-         perkusinių instrumentų rinkinį.

 Chemijos ir biologijos klasėms:

-         2 nešiojamus kompiuterius.

 Fizikos klasei:

-         stacionarų kompiuterį,

-         elektronikos rinkinį,

-         kištukinę lentą,

-         elektros rinkinį,

-         įrenginį dujų dėsniams demonstruoti.

  

  Atgal į turinį