Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Ugdymo planai

Ugdymo planai


2018 -2019 m.m. pradinio ugdymo planas


2018-2019 m.m. pagrindinio ugdymo planas

 

2017 - 2018 m.m. pradinio ugdymo planas

2017 - 2018 m.m. pagrindinio ugdymo planas

 2015 - 2017 m.m. pagrindinio ugdymo planas (doc)

2015 - 2017 m.m. pradinio ugdymo planas (doc)

2014 - 2015 m.m.pradinio ugdymo planas(doc) 

2014 - 2015 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas(doc)

2013 -2014 m. m. pradinio ugdymo planas(doc)

2013 - 2014 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas(doc)