Pagrindinis -> Apie mokyklą
Apie mokyklą
Filtruoti straipsnius:
img Kontaktai
img Pagrindinė mokyklos informacija
img Mokyklos nuostatai
img Pedagogai
img Pamokų laikas, tvarkaraštis, atostogos
img Vizija, misija, strateginis planas
img Priėmimas
img Uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas
img Ugdymo planai
img Veiklos planas
img Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai
img Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
img Pažangumo ir lankomumo analizė
img Sveikatą stiprinanti mokykla
img BIBLIOTEKA
img MUZIEJUS
img POC (Profesinio orientavimo centras)
img Neformalusis švietimas
img Mokinių pavežėjimas
img Nominacija „Metų mokytojas"
img Nominacija „Metų mokinys"
img Socialiniai ryšiai
img Švietimo pagalbos specialistai
img Mokyklos mokinių lyderių grupė
img Diagnostiniai ir standartizuoti testai
img Mokyklos taryba
img Vidaus darbo tvarkos taisyklės
img Asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas
img Mokyklos įsivertinimas
img Pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka
img Metodinė taryba
img 2 proc. parama
img Vaiko gerovės komisija
img Aptarnaujama teritorija
img Istorija, etosas ir vertybės
img Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
img Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
img MTP + projektai (Mokyklų tobulinimo programa plius)
img Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese
img Finansinės ataskaitos
img Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. (Eurais)
img Viešieji pirkimai
img Korupcijos prevencija
img Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas
img Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas