Pagrindinis -> Apie mokyklą
Apie mokyklą
Filtruoti straipsnius:
img Kontaktai
img Pagrindinė mokyklos informacija
img Mokyklos nuostatai
img Pedagogai
img Pamokų laikas, tvarkaraštis, atostogos
img Vizija, misija, strateginis planas
img Sveikatą stiprinanti mokykla
img Priėmimas
img Ugdymo turinio atnaujinimas
img Lankomumo ir praleistų pamokų apskaitos tvarka
img Uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas
img Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas
img Ugdymo planai
img Veiklos planas
img Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai
img Erasmus+ projektas „Europe in S.H.A.P.E.“
img Erasmus+ projektas„Winter sports and active lifestyle“
img Erasmus + projektas „Count me in, teach me a word“
img Erasmus + projektas „Health is the Beginning of Everything"
img Projektas „Norime čiuožti"
img Vidaus darbo tvarkos taisyklės
img Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
img Taisyk žodžiui kelią
img Pažangumo ir lankomumo analizė
img Direktoriaus veiklos ataskaitos
img BIBLIOTEKA
img MUZIEJUS
img Neformalusis švietimas
img Mokinių pavežėjimas
img Nominacija „Metų mokytojas"
img Nominacija „Metų mokinys"
img Socialiniai ryšiai
img Švietimo pagalbos specialistai
img Mokyklos mokinių lyderių grupė
img Diagnostiniai ir standartizuoti testai
img Mokyklos taryba
img Asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas
img Mokyklos įsivertinimas
img Pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka
img Metodikos grupės
img 1,2 proc. parama
img Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas
img Vaiko gerovės komisija
img Aptarnaujama teritorija
img Istorija, etosas ir vertybės
img Elektroninio dienyno tvarkos aprašas
img Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
img MTP + projektai (Mokyklų tobulinimo programa plius)
img Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese
img Finansinės ataskaitos
img Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
img Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. (Eur) vienam etatui
img Viešieji pirkimai
img Korupcijos prevencija
img Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas
img Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas
img Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
img Nuotolinio darbo tvarkos aprašas