Pagrindinis -> Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai
Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Sąrašas

El. paštas Spausdinti PDF

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (doc)

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos ir jos skyrių bendruomenės etikos kodeksas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimo tvarka

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos  aprašas

 

Biržų „Atžalyno" pagrindinės mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas (doc) 

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokinių skatinimo tvarkos aprašas

 

Biržų ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas

 

Biržų ,,Atžalyno" pagrindinės mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės  mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje  įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas

 

Biržų ,,Atžalyno’’ pagrindinės moķyklo asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos  nuotolinio darbo tvarkos aprašas


Biržų ,,Atžalyno" pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos psichologinio smurto ir mobingo politika