Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

VEIKLOS

2024-03-27 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Gegužių progimnazija  

2024-03-18 Pradėjo veikti multisensorinis kambarys

2024 m. vasario 26-28d. Projekto 10-011-P-0001 „Tūkstantmečio mokyklos I" mokymai vasario mėnesį

2024 m. vasaris „Literatūriniai  skaitymai Vabalninke 2"

2023 m. gruodis Įžvalgos respublikiniam konkursui „Maži stebuklai binkiškoj kišenėj“ pasibaigus

2023-12-21 Festivalis „Prie Kalėdinės eglutės”

Projekto 10-011-P-0001 „Tūkstantmečio mokyklos I" mokymai 2023 m. spalio mėnesį

2023 m. spalio 16 d. Atvira šokio pamoka - PERFORMANSAS arba kaip sukurti šokį, žaidžiant šokio žaidimus

2023 m. spalio 2 d. Muzikinė pertraukėlė 2023

2023 m. rugsėjo 28 d. literatūriniai skaitymai rudenėjančiuose Biržuose

2023 m. rugsėjis  projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ mokymai

2023 m. rugsėjo 26 d. Europos kalbų diena ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje

2023 m. rugsėjis pirmieji infrastruktūros atnaujinimo darbai

 

***


Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Finansavimo logo NKL-Logo Horizontal-RGB

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

Mokyklos patalpų pritaikymas bendruomenės telkimui ir aktyvinimui, geram mikroklimatui

Mokyklos patalpų, pritaikomų bendruomenės telkimui ir aktyvinimui, geram mikroklimatui, aprūpinimas būtina įranga ir pan. turtu

Mokyklų darbuotojų vadybos ir lyderystės kompetencijų stiprinimas

Erdvių, skirtų įtraukiajam ugdymui, kūrimas

Erdvių, skirtų įtraukiajam ugdymui, aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis

Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas įtraukiojo ugdymo srityje

Kultūriniam ugdymui skirtų erdvių įrengimas

Kultūriniam ugdymui skirtų erdvių (dirbtuvių, laboratorijų, specializuotų klasių) aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis

Mokyklų darbuotojų kompetencijų kultūrinio ugdymo srityje stiprinimas

STEAM ugdymui skirtų erdvių įrengimas

STEAM ugdymui skirtų erdvių aprūpinimas būtina įranga ir priemonėmis

Mokyklų darbuotojų kompetencijų STEAM ugdymo srityje stiprinimas

Ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, organizuojant pamokas

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai


1)Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;4

3)Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.


TUM I atnaujintas