Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2018 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirti ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2018 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2018 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirti ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2018 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2018 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. I ketvirčio ataskaita (biudžeto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. I ketvirčio ataskaita (mok.krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. I ketvirčio ataskaita (spec.lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

2017 metinės ataskaitos

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.metinė ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokeščių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Mokėtinų ir gautinių sumų metinė ataskaita

 

2017 m. III ketvirtis

 Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita

 Veiklos rezultatų ataskaita

 Finansavimo sumos

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. III ketvirčio ataskaita

 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokeščių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Kitų Savivldybės iždo pajamų ataskaita už 2017 metų trečią ketvirtį

 

2017 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2017 m.antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. III ketvirčio ataskaita

 


2017 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2017 m. pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. I ketvirčio ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokeščių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Kitų Savivaldybės iždo pajamų ataskaita už 2017 metų pirmą ketvirtį

 

2016 m. metinės ataskaotos

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. metinė ataskaita (biudžeto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. metinė ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. metinė ataskaita (mok.krepšelis)

  

2016 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.III ketvirčio ataskaita (biudžeto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.III ketvirčio ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.III ketvirčio ataskaita (mok.krepšelis)


2016 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. II ketvirčio ataskaita (biudžeto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. II ketvirčio ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. II ketvirčio ataskaita (mok.krepšelis)

 

2016 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. I ketvirčio ataskaita (biudžeto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. I ketvirčio ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. I ketvirčio ataskaita (mok.krepšelis)

 

2015 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos2015 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2015 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

2014 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2014m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

2014 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

2013 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų analizė

Finansavimo sumos

 

2013 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

 

 

2012m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2012 m. I ketvirtis

Aiškinamais raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Pinigų srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Informacija apie išankstinį apmokėjimą

Ilgalaikis materialusis turtas

Nematerialusis turtas

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Nuomos įmokos

Segmentai


2011 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


 2011 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos


2011 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos