Pagrindinis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

El. paštas Spausdinti PDF

TUM I atnaujintas_mazesnis379629337 1350687712490129_8587503484838286242_n


2024 m. kovo 27 d. Šiaulių Gegužių progimnazija, atstovaujama direktorės Silvijos Baranauskienės ir Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, atstovaujama mokyklos direktoriaus Vaidoto Butkevičiaus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties tikslas – suvienyti ugdymo įstaigų pastangas naujoms idėjoms ir galimybėms gerinant ugdytinių pasiekimus, tobulinant ugdymo įstaigų vadybą.

Gegužių progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių meniniam ugdymui. Nuo 2009 metų pradėta vykdyti neformaliojo vaikų ugdymo programa „Meno sodas“ . Nuo 2013 metų įkurtas formalųjį ugdymą papildantis pradinių klasių dailės skyrius.

Susitarta, kad mokyklos bendradarbiaus kultūrinio, meninio, technologinio bei sportinio ugdymo srityse. Pagal galimybes dalyvaus bendruose renginiuose, organizuos plenerus, varžybas, keisis parodomis.

Sutarties pasirašymo metu mokyklų vadovai aptarė bendradarbiavimo galimybes „Atžalyno“ mokyklai vykdant „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektą. Aptartos bendrų veiklų, mokymų galimybės.

 collage bendradarbiavimas_m